Systémové bednění

Obchodní a technické informace: Ing. Tomáš Burda 605 219 588

Fakturace a doprava: Milena Fluxová 603 442 042

Stropní bednění H20

Stropní bednění H20Jedná se o komplexní systém. Slouží k bednění monolitických stropních konstrukcí či pouze k podepření prefabrikovaných montovaných stropů. Lze využít k řešení rámů a průvlaků zároveň s bedněním železobetonové desky. Uplatní se při různých tloušťkách stropu, přizpůsobí se různým velikostem a tvarům konstrukce.

  1. nízká hmotnost bednících dílců
  2. snadná montáž a demontáž možná bez použití jeřábu
  3. umožňuje řešení členitých půdorysů
  4. vhodné pro pohledový beton

Systém se skládá ze stropních stojek a příslušenství, dřevěných nosníků H20 a stropních desek.

Průvlakové rámy NOE

Průvlakové rámy NOEJde o jednoduchý systém ocelových opěrných prvků opatřených svěráky pro snadné uchycení na nosníky H20.

Mohou být přímou součástí komplexního řešení železobetonové konstrukce stropu zároveň s průvlaky nebo umožňují i samostatné použití pro monolitické průvlaky zhotovené přímo na stavbě.

Spolehlivý systém, jednoduchá montáž.

Podpěrné věže NOE

Podpěrné věže NOEZ konstrukčních prvků systému stropního bednění D2 se dají rychle a snadno smontovat věžové podpěry.

K tomuto účelu se sestavují věžové jednotky o čtvercovém půdorysu, které samy bezpečně snášejí největší zatížení. Pomocí hlavových a patních vřeten se dají věžové podpěry přizpůsobit přesně na výšku.

Jednoduchá nosná konstrukce z oceli pro podepření mostů

  • vysoká nosnost 60 kN/nohu rámu
  • vestavěný pomocný výstup

Zastupujeme značky

www.stavebni-centrum.cz - stroje a výrobky pro stavebnictví, © 2010

IČO: 25823809, DIČ: CZ25823809, spisová značka C 19560, vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

www.pazeni.cz, www.tesnenistaveb.cz www.falch.cz, www.kringsverbau.cz,
www.ltw.cz, www.stavebni-centrum.eu, www.stavebni-centrum.info, www.vaky.cz

Vytvořil Jan Škapa
www.janskapa.cz