Malá stavební mechanizace

Obchodní a technické informace

Fakturace a doprava: Lucie Luňáková 603 273 979

aktuálně se nacházíte: sortiment | malá stavební mechanizace | teplovzdušné agregáty

Teplovzdušné agregáty

Použití teplovzdušných agregátů je především na stavbách, v průmyslových provozech, kulturních domech, tělocvičnách a halách. Mohou být poháněny pomocí elektrické energie, propan-butanem, naftou či extralehkým topným olejem. Teplovzdušné agregáty s výkonem od 11 do 200 kW (dle typu zařízení) Vám dodají nejlevnější čisté teplo.

Agregáty značky MASTER

Master

Master Přímé ohřívače - nafta / ELTO jsou lehce přemísťovatelné a mají 100 % účinnost.
Master Ohřívače s nepřímým spalováním - nafta / ELTO jsou opatřeny výměníkem tepla a odvodem spalin, produkují čisté teplo a mají vysokou účinnost.
Master Infračervené sálače - nafta /ELTO umožňují spalování bez zápachu a usměrněné intenzivní sálavé teplo. Mají 100 % účinnost a estetický vzhled
Master Propan / butanové ohřívače zajišťují čisté spalování a téměř 100 % účinnost.

Elektrické ohřívače, infračervené sálače a halogenové radiátory mají 100 % účinnost a odpadá zde palivová soustava. Jsou vhodné pro nepřetržitý provoz, není zde žádný otevřený oheň a jsou šetrné k životnímu prostředí. Používají se:

  • v obchodech (jsou bez zápachu, tiché a bezpečné)
  • v garážích a autoopravnách
  • v mobilních dočasných prostorách
  • jsou vhodné jako doplňkové topení v domácnostech
  • pro vytápění sklepů
  • ve skladech
  • v dílnách s lepidly a klihy
  • v prodejních stáncích
  • při práci malířů, štukatérů, podlahářů, obkládačů a instalatérů

Agregáty značky REMKO

REMKO

Olejové topné automaty s integrovanou nádrží na palivo

Topný automat s integrovanou nádržíZařízení typu DZ HD spalují přímo extralehký topný olej nebo naftu. Přístroje pracují bez odtahu spalin ve výkonové řadě od 18 kW do 93 kW. 
Zařízení typu AT spojuje přednosti výrobků konstrukční řady DZ HD s možnostmi, které poskytuje provoz teplovzdušných agregátů typové řady CLA/CLK se samostatným odtahem spalin. Ohřátý vzduch lze do vytápěného prostoru dopravovat buď přímo nebo teplovzdušnou hadicí.

období, ve výrobnách betonových směsí, k místnímu vyhřívání pracovišť na volném prostranství, k místnímu vyhřívání pracovišť v otevřených nebo větraných výrobních prostorách a halách, k odstranění námrazy ze strojů, vozidel a nehořlavých skladovaných produktů, k temperování všech mrazem ohrožených prostor, součástek s a strojních zařízeních

Výkonné topné automaty se samostatným hořákem

Topný automat se samostatným hořákem REMKOMobilní přístroje s možností napojení teplovzdušné hadice pro rozvod teplého čistého vzduchu až do vzdálenosti 20 m. Pracují s odtahem spalin ve výkonové řadě od 29 kW do 58kW (typová řada CLA) nebo od 119 kW do 167 kW (typová řada CLK).

Používají se k vytápění veletržních stanů a pavilónů nebo provizorních stanů pro skladování zboží , k vysoušení novostaveb při dokončovacích pracích, vytápění staveb v zimním období, k místnímu vyhřívání pracovišť na volném prostranství, k temperování skleníků

Propanové topné automaty

Propanový topný automatPřístroje spalující přímo kapalný plyn podle ČSN v jeho plynné fázi. Přístroje pracují bez odtahu spalin ve výkonové řadě od 12 kW do 55 kW (typová řada PGM) nebo od 10 kW do 100 kW (typová řada PGT).

Mezi hlavní použití lze jmenovat vysoušení novostaveb, místní ohřev otevřených pracovišť, trvalé nebo dočasné vytápění nebytových prostor s přívodem čerstvého vzduchu, odmrazování strojů, dopravních prostředků a výpraven nehořlavého zboží, temperování částí ohrožených mrazem nebo skleníků

Elektrické topné automaty

Elektrický topný automat REMKORobustní, přenosné topné automaty na elektrický proud ve výkonové řadě od 3 kW do 18 kW.

Použití nalézají tyto zařízení při vysoušení novostaveb, k místnímu ohřevu pracovišť ve volném prostoru, k místnímu ohřevu pracovišť v nevytápěných provozech a halách, k trvalému nebo přechodnému vytápění místností, k odledňování strojů, dopravních prostředků a skladů s nehořlavým zbožím, k temperování dílů náchylných k námraze

 

Zastupujeme značky

www.stavebni-centrum.cz - stroje a výrobky pro stavebnictví, © 2010

IČO: 25823809, DIČ: CZ25823809, spisová značka C 19560, vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

www.pazeni.cz, www.tesnenistaveb.cz www.falch.cz, www.kringsverbau.cz,
www.ltw.cz, www.stavebni-centrum.eu, www.stavebni-centrum.info, www.vaky.cz

Vytvořil Jan Škapa
www.janskapa.cz