aktuálně se nacházíte: půjčovna

Podmínky půjčovny

  1. Při prvním zapůjčení předem zaslat platnou objednávku (fax, e-mail), předložit Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci, popř. Živnostenský list.
  2. Před vydáním předmětu nájmu složí nájemce kauci a zajistí podpis Nájemní smlouvy statutárním zástupcem popř.podepíše Nájemní smlouvu a předloží zplnomocnění k podpisu smlouvy.
  3. Den převzetí a den vrácení předmětu nájmu je účtován denní sazbou.
  4. Nájemce obdrží návod k obsluze a bude při předání proškolen.

Pro bližší informace a ceny zapůjčení kontaktujte našeho technicko – obchodního zástupce.

Zastupujeme značky

www.stavebni-centrum.cz - stroje a výrobky pro stavebnictví, © 2010

IČO: 25823809, DIČ: CZ25823809, spisová značka C 19560, vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

www.pazeni.cz, www.tesnenistaveb.cz www.falch.cz, www.kringsverbau.cz,
www.ltw.cz, www.stavebni-centrum.eu, www.stavebni-centrum.info, www.vaky.cz

Vytvořil Jan Škapa
www.janskapa.cz